Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Debata „City Youth Mobility Debate”.

27 października w Centrum Wolontariatu Międzynarodowego przy ul. Kelles-Krauza 19 odbyła się debata  „City Youth Mobility Debate”. Uczestniczyło w niej pięć uczennic z  Zespołu Szkół Plastycznych: Karolina Głowacka i Patrycja Tabor z klasy 5 OSSP, Małgorzata Kozłowska z klasy 4 OSSP,  Aleksandra Duliban oraz Diana Grotkowska z klasy 3 OSSP.

Debata „City Youth Mobility Debate” dotyczyła mobilności młodzieży w Europie. Celem spotkania był wzrost wiedzy i świadomości na temat wyjazdów zagranicznych oraz zachęcenie młodzieży do korzystania z możliwości jakie stwarza przynależność Polski do Unii Europejskiej.
W program debaty wprowadzone zostały również elementy warsztatowe, które pozwoliły uczestnikom poznać odpowiedzi na nurtujące ich pytania związane z tematyką mobilności, a także panel dyskusyjny, w którym zaproszeni goście opowiedzieli o swoim doświadczeniu w wyjazdach za granicę oraz działaniach i motywacji.
Materiały z debaty dotyczące mobilności europejskich dostępne są w sali 38 u pani Agnieszki Kaszuby-Sambor.