Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

WYSTAWA „ECHO” – RESURSA OBYWATELSKA RADOM – CZERWIEC 2024

Zapraszamy uczniów  klas 4 i 5 do udziału w zbiorowej wystawie. Wystawa odbędzie się we współpracy ze studentami Wydziału  Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP
w Warszawie.
E-mail kontaktowy:
k.gaczkowski@wp.pl

REGULAMIN

WYSTAWA „ECHO” – RESURSA OBYWATELSKA RADOM – CZERWIEC 2024

Data: druga połowa czerwca 2024r.

Miejsce: Resursa Obywatelska, ul. Jacka Malczewskiego 16, Radom

Zaangażowani:

 1. Uczniowie oraz absolwenci Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu.
 2. Studenci Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP
  w Warszawie

WPROWADZENE

        Zapraszamy uczniów klas 5 i 4 Zespołu Szkół Plastycznych w Radomiu do wystawy zbiorowej. Odbędzie się ona we współpracy ze studentami Wydziału konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie.                                                  Celem wydarzenia jest ukazanie przekroju twórczości młodych artystów. Zależy nam na pokazaniu dojrzewania, przekształcania oraz zmian, jakie zachodzą w młodych ludziach pod wpływem wchodzenia w dorosłość oraz wydarzeń ostatnich kilku lat takich jak pandemia czy wojna tuż za granicą naszego kraju. Każdy z nas przeżywa te sytuacje w inny sposób. Uważamy, że pokazanie języka plastycznego młodych ludzi oraz odbycia studium ich psychiki przyczyni się również do poszerzenia świadomości na temat zdrowia psychicznego każdego człowieka. Duża część społeczeństwa podczas pandemii przeszła kryzys tożsamości i naszym celem jest ukazanie przemian, które nastąpiły.

 1. ZAŁOŻENIA
 • Ukazanie przekroju twórczości młodych artystów.
 • Pokazanie różnorodności sposobów wyrazu artystycznego.
 • Umożliwienie wystawienia twórczości w przestrzeni publicznej.
 • Kształtowanie świadomości artystycznej młodych ludzi oraz studium psychiki młodych ludzi
 • Poszerzanie świadomości na temat zdrowia psychicznego.
 1. Wymagania

Limit prac na osobę:

 • Prace płaskie – fotografie, grafiki, malarstwo, rysunek – do 3 prac
  w formacie 100 x 70 cm;
 • Prace przestrzenne – rzeźby, płaskorzeźby, tkaniny – 1 praca.

Katalog:

 • Planowany katalog w formie elektronicznej, dostępny po zeskanowaniu kodu QR

Przygotowanie prac do katalogu (przez uczestników):

 • Zdjęcia swoich prac (300 dpi, rozdzielczość ok. 2480 x 3508 pikseli).
 • Zdjęcia własne (ok. 300 x 300 pikseli, 300 dpi).
 • Biogram (do 100 słów).
 • Opis pracy – tytuł, technika, rok wykonania (do 100 słów).

Przygotowanie prac ( transport i ekspozycja):

 • Prosimy artystów o dokładne zabezpieczenie prac,
  w szczególności prac rysunkowych oraz wykonanych z materiałów delikatnych.
 • Prace wykonane z materiałów brudzących, delikatnych (węgiel, pastel, ołówek itp.), prosimy o odpowiednie zabezpieczenie które uniemożliwi przypadkowe zniszczenie wspomnianej pracy, czy też pozostałych prac we wspólnym transporcie
 • Prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem autora
 1. EKSPOZYCJA
 • Montaż zostanie wykonany przez kuratorów wystawy i wyznaczonych pracowników Resursy Obywatelskiej w Radomiu
 • Organizatorzy wystawy zastrzegają sobie prawo do dowolnej manipulacji eksponowanymi pracami ( z uwagi na powierzchnię przestrzeni ekspozycyjnej)

Kuratorzy i koordynatorzy wystawy:

Przemysław Zieliński – Resursa Obywatelska w Radomiu

Kacper Gaczkowski – Zespół Szkól Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Aleksandra Wójcik – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

Terminarz:

 

 

Zgłoszenie do wystawy, deklaracja uczestnictwa

 

 

Do 20 kwietnia 2024r. (deklaracja wysłana na adres mailowy)

 

Przekazanie informacji do katalogu wystawy (bez zdjęcia pracy)

 

 

Do 5 kwietnia 2024r.

 

Przekazanie fotografii pracy do katalogu

 

 

Do 15 maja 2024r.

 

Przekazanie pracy do transportu

(szczegółowe informacje dotyczące transportu zostaną udostępnione
w kwietniu 2024)

 

 

Do 17 maja 2024r.

 

E- MAIL KONTAKTOWY :

k.gaczkowski@wp.pl

 

Link do  formularza zgłoszeniowego:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGykNUxwLM0Ln0EqQ-9Pb3JDQWkXVb8ofc-EorJ2rZ1kIuzg/viewform?usp=sharing