Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Nagroda dla Julii Kurek

Sukces uczennicy klasy 3 LP Julii Kurek. Julia zdobyła III nagrodę w IX Ogólnopolskim Biennale „Pejzaż Ludzki” dedykowanego Józefowi Czapskiemu, Kraków 2020. Praca malarska w formie tryptyku powstała pod kierunkiem nauczyciela rysunku i malarstwa   p. Edyty Jaworskiej – Kowalskiej.
Nawet w tak trudnym czasie można tworzyć i odnosić sukcesy. Nagroda Julii tym bardziej cieszy. Gratulacje dla uczennicy i nauczyciela.
 
 
Barbara Woźniak-Sołtyska
wicedyrektor ds. kształcenia artystycznego