Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW grudzień 2020

Stypendia PRM za wyniki w nauce w roku szkolnym 2019/2020 otrzymały:

Zuzanna Montewka – ucz. kl.5 OSSP

Weronika Skonieczna – ucz. kl.2b LSP

Katarzyna Kalbarczyk – ucz.kl. 3 LP

Przypomnijmy, że Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Wyróżnienie przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy tych ważnych wyróżnień. Ponieważ w naszym Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta funkcjonowały w roku 2019/2020 trzy szkoły (Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych, Liceum Sztuk Plastycznych i Liceum Plastyczne) mamy trzy stypendystki.

Nagrodzonym stypendystkom serdecznie gratulujemy !