Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Zmiana wymagań podczas egzaminu wstępnego

KOMUNIKAT

Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu
z dnia 19.05.2020r.

dla KANDYDATÓW
do Liceum Sztuk Plastycznych

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 872)

zgodnie z pkt 11a dodanym w § 13, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół egzamin wstępny do szkoły artystycznej będzie obejmował:

w liceum sztuk plastycznych

 – egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej

BRAK CZĘŚCI USTNEJ !

Szczegóły w zakładce Rekrutacja 2020/2021